Blog Pixelart by waneella

Apely na školství


Jako absolvent gymnaziálního vzdělání a současný vysokoškolský student bez formálního pedagogického vzdělání, píšu text, který je zaměřen na ty, kteří mají zodpovědnost za současnou podobu školství. Na základě svých osobních zkušeností ze studia a s určitým odstupem času přináším svůj pohled na nedostatky, které vnímám ve stávajícím systému vzdělávání, a naléhám na jejich řešení.

Obsah

Zločin nekvalitní výuky

Rád bych zde specifickou optikou ilustroval, jak vysoká odpovědnost leží na vyučujících. Když se na prezenční výuku budeme koukat čistě z pohledu souhrnného lidského času studentů, jedna učitelem odvedená vyučovací hodina třicetičlenné třídy dá v součtu téměř celý den lidského času (0,75 h vyučovací hodiny * 30 studentů = 22,5 h). Učitel pracující na plný úvazek má zhruba 22 hodin přímé pedagogické činnosti týdně a učí zhruba 190 dní v roce. Za odpracovaný rok ve svém zaměstnání je tedy učitel zodpovědný za více než čisté dva roky lidského času (22 h týdně / 5 pracovních dní v týdnu * 190 pracovních dní * 25 žáků ve třídě = 20 900 h ≐ 2,39 let).

 • Shitty studentské práce

Jasná komunikace pravidel a požadavků

 • Objektivní známkování
 • Na žáky jsou kladeny požadavky osobní zodpovědnosti
 • Nejsou dostatečně informovaní
 • Vyučující sami mnohdy zodpovědně k žákům nepřistupují. Studijní plán není transparentní, termíny testování také ne,
 • Vyučující neuvádí zdroje k informacím

Respekt vůči studujícím

 • Dodržování stanovených pravidel
 • Vykání studentům
 • Absurdita profesorů
 • Omlouvenky zletilých

Standardizovaná výuka

 • Standardizované zkoušky by měli mít standardizované vzdělání
 • Nemělo by se stávat, že se něco nestihne (dějepis)

Dostupné materiály

 • Vlastní tvorba podkladů je na nízké úrovni
 • Využívat profesionální podklady, učebnice, sbírky
 • Náročnost toho psát si poznámky a u toho dávat pozor

Bezpečné prostředí

 • Zkoušení u tabule

Společená odpovědnost

Shrnutí